קיבוץ כפר מנחם 79875

טלפון  077-8015901

פקס   077-8015917

zafit123@gmail.com

zafit.orna@gmail.com

עיצוב אתר: יעל יצחקוב ולואיס ישורון
 

תכנון ובניה: יעל יצחקוב

כפר מנחם, Israel

zafit123@gmail.com