שבוע גלישה בטוחה

2019

מתקיים בחינוך ההתיישבותי בין התאריכים 3-7 בפברואר

ב"צפית" יתקיימו במהלך השבוע הרצאות מקוונות מטעם משרד החינוך בנושא

כמו כן תתקיים בכיתות חשיפה למוקד 105 ע"י המחנכים

עיצוב אתר: יעל יצחקוב ולואיס ישורון
 

תכנון ובניה: יעל יצחקוב

כפר מנחם, Israel

zafit123@gmail.com