תקנון צפית תשע"ט

תקנון בית הספר נועד להציג בפני כל באי בית הספר את הכללים הנהוגים ואת התוצאות הצפויות מהתנהגויות החורגות מן הכללים.

הכללים המפורטים בתקנון תקפים במהלך יום הלימודים כולו ובפעילויות בית ספריות (פעילות חברתית, ימי שדה, סיורים לימודיים וטיולים שנתיים).

התקנון מורכב משלושה חלקים על פי רמת החומרה והטיפול.

בכל רמה מפורטים הכללים והטיפול בעבירות משמעת לפי מדרג קבוע.

עיצוב אתר: יעל יצחקוב ולואיס ישורון
 

תכנון ובניה: יעל יצחקוב

כפר מנחם, Israel

zafit123@gmail.com